Public offer

Послуги

Компанія надає широкий спектр послуг у сфері охорони праці та промислової безпеки, включаючи, але не обмежуючись ними:

  • Аутсорсинг охорони праці
  • Аудит охорони праці
  • Отримання дозвільної документації (дозволів і декларацій)
  • Готовий пакет документів з охорони праці
  • Супровід перевірок Держпраці
  • Супровід перевірок ДСНС
  • Супровід розслідування нещасних випадків

Запитуючи або користуючись будь-якою послугою Компанії, клієнт приймає умови цієї Оферти.

Умови оплати

Вартість послуг Компанії буде узгоджена між Клієнтом та Компанією. Умови та способи оплати будуть узгоджені в письмовій формі обома сторонами до початку надання послуг.

Обмеження відповідальності

Компанія надаватиме свої послуги з розумною ретельністю та майстерністю. Однак Компанія не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові, спеціальні або побічні збитки, що виникають в результаті або у зв’язку з наданням її послуг, включаючи, але не обмежуючись, будь-які травми, нещасні випадки або збитки, що виникли в результаті недотримання правил або стандартів охорони праці та техніки безпеки.

Конфіденційність

Компанія розглядає всю інформацію, отриману від клієнта у зв’язку з наданням своїх послуг, як конфіденційну і не розкриває її третім особам без попередньої письмової згоди клієнта, за винятком випадків, коли це вимагається законом або професійними зобов’язаннями.

Припинення дії

Будь-яка зі сторін може припинити дію цієї Оферти в будь-який час, надіславши письмове повідомлення іншій стороні. Після розірвання клієнт повинен сплатити Компанії за всі послуги, надані до дати розірвання.

Застосовне законодавство

Ця Оферта регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Будь-які спори, що виникають з цієї Оферти або у зв’язку з нею, підлягають вирішенню в судах України.

Зміни та доповнення

Компанія може вносити зміни до цієї Оферти в будь-який час, розмістивши змінені умови на своєму вебсайті www.hes.group. Продовження використання клієнтом послуг Компанії після внесення таких змін буде означати прийняття змінених умов.

Зв’язатися з нами

Якщо у вас виникли запитання щодо цієї політики конфіденційності або обробки особистої інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою info@hes.group

Don't want to miss anything?
Subscribe to the newsletter